Notice

Informacja o wyborze dostawcy wynajmu powierzchni laboratoryjnej

1 December 2016

1.12.2016 Reliability Solutions Sp. z o.o., w związku z zapytaniem ofertowym nr 4/POIR/2016 z dnia 23.11.2016 r. dotyczącym wyboru dostawcy wynajmu powierzchni laboratoryjnej w ramach projektu pt. „Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych...

Read more

Zapytanie ofertowe 4/POIR/2016

23 November 2016

23.11.2016 W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez...

Read more

Informacja o wyborze wykonawcy

30 June 2016

30.06.2016 Reliability Solutions Sp. z o.o., w związku z zapytaniami ofertowymi nr 2/POIR/2016 i 3/POIR/2016 z dnia 20.06.2016 r. dotyczącymi wyboru wykonawcy na stanowisku „Specjalista Automatyk” i „Analityk” w ramach projektu pt. „Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu...

Read more

Informacja o wyborze podwykonawcy części prac merytorycznych

27 June 2016

27.06.2016 Reliability Solutions Sp. z o.o., w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/2016 z dnia 17.06.2016r. dotyczącym wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych w ramach projektu pt. „Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń...

Read more

Zapytanie ofertowe 3/POIR/2016

20 June 2016

20.06.2016 W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez...

Read more

Zapytanie ofertowe 2/POIR/2016

20.06.2016 20.06.2016 – w związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane...

Read more

Zapytanie ofertowe 1/POIR/2016

17 June 2016

17.06.2016 W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez...

Read more