Dołączyliśmy do grona członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. PIPC jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Jest również członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC. PIPC ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.
Celem RS jest wsparcie Izby swoim doświadczeniem w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa technicznego chemicznych instalacji produkcyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań analizy danych. Wierzymy, że wspólnie wypracowane schematy mogą okazać się standardami i być włączone w proces legislacyjny. Cieszymy się z możliwości współpracy z Izbą i jej członkami.