PL EN

Grant dla RS od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że projekt firmy Reliability Solutions „Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych do optymalizacji procesu eksploatacji maszyn” został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla konkursu 1/1.1.1/2016 – Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. W czerwcu 2016 na konkurs nadesłanych zostało 88 projektów, a dofinansowanie uzyskało tylko 9 z nich. RS otrzyma dofinansowanie na kwotę ok. 2 000 000 zł. Pozytywna opinia w sprawie dofinansowania stanowi kolejny ważny krok dla dalszego efektywnego rozwoju firmy.