PL EN

100% skuteczność przewidywania awarii w Grupie Tauron

Z przyjemnością informujemy, że dnia 2 sierpnia 2017 zakończyliśmy fazę Proof of Concept dla firmy Tauron Wytwarzanie S.A. Realizowany przez nas projekt miał na celu zbudowanie modelu predykcyjnego, który pozwoli wykrywać nadchodzące awarie kotła fluidalnego.

Podstawą do stworzenia modelu były dane historyczne wraz z pełnym opisem zdarzeń z 3 lat (2013-2015) eksploatacji kotła. Zbudowany model został zwalidowany na rzeczywistych danych eksploatacyjnych z 2016.

Skuteczność przewidywania awarii wyniosła 100% nie zwracając tym samym żadnych fałszywych alarmów. Wszystkie awarie kotła fluidalnego zostały przewidziane z wyprzedzeniem od 2,5 do 17 godzin. Udało nam się również przewidywać awarie innych typów niż zakładane w projekcie. Wierzymy, że zbudowane modele predykcyjne pozwolą skutecznie przewidywać awarie kotła, a w konsekwencji zwiększyć stabilność pracy elektrowni. W ramach dalszej współpracy Reliability Solution oraz Tauron planują opracować model optymalizacji pracy kotła, który poprzez wykonanie odpowiednich nastaw sterujących minimalizować będzie ryzyko wystąpienia awarii (Prescriptive Analytics).