PL EN

Działamy w wielu gałęziach przemysłu

Reliability-Solutions

Koncentrujemy się na tych gałęziach przemysłu, w których wymagana jest maksymalna
produktywność maszyn przy zachowaniu ich ciągłej dyspozycyjności

Proof of concept

Przemysł energetyczny

Trial

Przemysł olejowo-gazowy

Power Plant

Przemysł chemiczny

Power Plant

Przemysł spożywczy

Power Plant

Przemysł produkcyjny

Proof of concept

Przemysł samochodowy

Trial

Przemysł kolejowy

Power Plant

Przemysł rolniczy

Power Plant

Przemysł górniczy

Power Plant

Przemysł farmaceutyczny

Predictive Maintenance

Dane przemysłowe kryją ogromną wartość…

Reliability-Solutions

ale czy jesteś pewien, że wiesz, jak odczytać ukrytą w nich
wiedzę i wykorzystać ją celem maksymalizacji zysków?

Niejednokrotnie byliśmy świadkami nieudanych prób wdrażania rozwiązań
analitycznych przez naszych klientów, ponieważ nie rozumieli oni swoich możliwości
technicznych i natury tego typu procesów

Proof of concept

Dobry plan zminimalizuje ryzyko niepowodzenia

 • Audyt techniczny i plan biznesowy
 • Identyfikacja optymalnego zakresu projektu
 • Projekt rozwiązania i mapa drogowa
Trial

Doświadczenie dostawcy gwarancją sukcesu w realizacji projektu

 • Kompleksowe rozwiązania hardware
 • Kompleksowe rozwiązania w zakresie software
 • Usługi (analiza danych, budowa modeli PdM itd.)
Power Plant

Indywidualne wsparcie posprzedażowe

 • Wsparcie techniczne i analityczne dla dostarczonego rozwiązania
 • Budowanie kompetencji klienta
 • Efektywny rozwój rozwiązania i jego skalowalność
Technology

Podejście Think, Build, Operate

Reliability-Solutions

Stosujemy podejście "Think, Build, Operate", które daje nam
możliwość podziału naszych usług i produktów na jasno
zdefiniowane bloki

Think

Build

Operate

Techniczny audyt danych, systemów telemetrycznych oraz IT/OT

Analiza biznesowa

Identyfikacja optymalnego zakresu

Projekt rozszerzenia systemu telemetrii

Specyfikacja wymaganego sprzętu

Projekt architektury systemu

Plan wdrożenia, macierz odpowiedzialności (macierz RACI), harmonogram czasowy i kosztowy

PoC

Instalacja systemu telemetrycznego

Przygotowanie danych

Dostarczenie i wdrożenie sprzętu

Trenowanie modeli

Wdrożenie systemu w chmurze lub wdrożenie systemu w sieci klienta

Dostosowanie systemu

Integracja z systemami IT/OT

Usługi analityczne

Licencje użytkowania - SaaS
1 - 10 maszyn
11- 50 maszyn
51 - 100 maszyn
101 > maszyn

Licencje użytkowania - bezterminowe
1 – 10 maszyn
11- 50 maszyn
51 - 100 maszyn
101 > maszyn

Utrzymanie jakości analityki

Utrzymanie systemu

Aktualizacje systemu

Cloud

Budowanie wewnętrznych kompetencji

Szkolenia

Dowolność wyboru architektury oraz sposobu licencjonowania

Reliability-Solutions

System w sieci lokalnej lub chmurze RS

Server and colud

Wdrożenie lokalne

 • Wyższy poziom bezpieczeństwa - unikanie transferu danych wrażliwych poprzez Internet
 • Wymaga inwestycji w wydajny sprzęt
 • Dodatkowe koszty wdrożenia, wprowadzania poprawek, aktualizacji, utrzymania
 • Relatywnie dłuższy czas wdrożenia

Wdrożenie w chmurze

 • Niski koszt wdrożenia
 • Rozwiązanie zawsze aktualne - bieżące poprawki, aktualizacje, utrzymanie
 • Rekalibracja modeli nadzorowana przez analityka
 • Brak inwestycji w infrastrukturę IT
 • Zdalny dostęp do systemu (przeglądarka)
 • Krótki czas wdrożenia

Platnosc jednorazowa lub platnosci okresowe

Computer

Wdrożenie jako usługa

 • Niskie koszty początkowe
 • Elastyczna rozbudowa o nowe urządzenia
 • Możliwość rezygnacji w każdym momencie
 • Typowy koszt OPEX
 • Mniejsze ryzyko inwestycyjne
 • Brak lub niskie koszty związane z utrzymaniem systemu

Licencja stała

 • Licencja dożywotnia (,,na własność”)
 • Koszt inwestycyjny CAPEX
 • Może wymagać samodzielnej rekalibracji modeli
 • Wyższy koszt inwestycyjny
 • Dodatkowe opłaty związane z aktualizacją systemu oraz jego utrzymaniem (dodatkowa umowa serwisowa)