PL EN
Predictive Maintenance

Nasze podejście do analizy danych

Reliability-Solutions
Processor

Dane gromadzone za pomocą tysięcy aktualnie wykorzystywanych lub nowych czujników, rozwiązania klasy Condition Monitoring oraz systemy IT/OT

Brain

Nasze zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji rozpoznają wzorce wskazujące na zbliżające się awarie, ich przyczyny, zachodzące anomalie oraz nieefektywne operacje

Maintenance

Łatwy wgląd w stan pracy maszyn, usługi, logistykę, projektowanie oraz popyt rynkowy, umożliwiający optymalizację wielokryterialną

Processor

Nasze rozwiązania zwiększają wydajność przedsiębiorstw, wpływając pozytywnie na ich wyniki finansowe

Największą przewagą naszej platformy
jest autorski silnik analityczny

Reliability-Solutions

Opracowana przez nas metodologia automatycznego generowania modeli AI umożliwia wdrożenie podejścia
Predictive i Prescriptive Maintenance 2x szybciej niż konkurencja i daje możliwość uzyskania skuteczności analitycznej >96%

Data

Dane wejściowe

 • procesowe (SCADA/DSC)
 • operacyjne (CMMS)
 • ekonomiczne (ERP)
 • condition monitoring
 • dane środowiskowe
 • PI System, MS Azure
 • wiedza ekspercka
Investigate

Moduł wstępnej
obróbki danych

 • walidacja danych
 • imputacja brakujących danych
 • selekcja zmiennych
 • dekompozycja danych szeregoczasowych
 • transformaty danych
Model

Moduł generowania
modeli analitycznych

 • dobór metod dla konkretnego zastosowania (Predictive/Prescriptive Maintenance)
 • duży wachlarz metod uczenia maszynowego
 • autorskie topologie sieci głębokiego uczenia
 • modele samouczące się
Brain

Moduł optymalizacyjny

 • meta-modelowanie procesu lub instalacji
 • wirtualne sensory
 • algorytmy wielokryterialnej optymalizacji

Poznaj funkcjonalność naszej platformy

Reliability-Solutions

Funkcjonalność naszej platformy przyniesie Ci możliwość rozwiązania wielu istotnych problemów
twojego przedsiębiorstwa oraz pozwoli zoptymalizować jego działanie maksymalizując zyski

Plug In

Analiza przyczyn
awarii

Możliwość identyfikowania przyczyn zjawisk na podstawie danych

 • Możliwość analizy pełnych ogromnych zbiorów danych (tysiące czujników)
 • Możliwość wykrywania wielopoziomowych i złożonych zależności
 • Wartościowa wiedza i wskazówki dla operatorów i projektantów
 • Połączenie wiedzy eksperckiej z tzw. Data Science
 • Autorskie techniki wstępnej obróbki danych
 • Analiza reguł asocjacyjnych
 • Analiza koszykowa
Accuracy

Estymowany pozostały
czas życia

Długoterminowe planowanie serwisu

 • Połączenie zalet klasycznego podejścia statycznego oraz Predictive Maintenance
 • Informacja o szacowanej długości czasu życia maszyny
 • Na bieżąco aktualizowana informacja na podstawie bieżących odczytów czujników
 • Zwiększana wraz z upływem czasu dokładność oszacowań
Scalability

Wykrywanie
anomalii

Pełna kontrola nad stabilnością procesu

 • Wykrywanie wszystkich nietypowych zachowań dla monitorowanego obiektu
 • Informacja o sygnałach skorelowanych z awariami
 • Brak konieczności posiadania danych historycznych oraz dodatkowej wiedzy
 • Autorskie samouczące się, nienadzorowane algorytmy (w tym algorytmy głębokiego uczenia)
Business-model

Predykcyjne utrzymanie
ruchu

Przewiduj i reaguj

 • Przewidywanie niepożądanych zdarzeń dla kluczowych maszyn
 • Holistyczne podejście - analiza wszystkich dostępnych danych
 • Algorytmy samouczące się
 • W pełni skalowalny i zautomatyzowany proces budowania i rekalibracji modeli predykcyjnych
 • Autorskie moduły obróbki danych i generowania modeli predykcyjnych
Business-model

Analityka
preskryptywna

Wsparcie dla procesu podejmowania decyzji

 • Wykorzystanie modeli PdM do sterowania procesem w celu uniknięcia niepożądanych zdarzeń (np. awarii)
 • Holistyczne podejście gwarantuje wysoką dokładność i niezawodność modeli
 • System wspomagania decyzji
 • Rozwiązanie zamkniętej pętli
Business-model

Optymalizacja
procesu

Powiększaj zyski, minimalizuj wydatki

 • Metamodele do symulacji procesów celem znalezienia optymalnego sterowania
 • Uwzględniając stan maszyn, aktualny stan rynku, kary umowne itd.
 • Autorskie algorytmy optymalizacyjne (wersja PSO)
 • Maksymalizacja zysków

Możliwość identyfikowania przyczyn zjawisk na podstawie danych

 • - Możliwość analizy pełnych ogromnych zbiorów danych (tysiące czujników)
 • - Możliwość wykrywania wielopoziomowych i złożonych zależności
 • - Wartościowa wiedza i wskazówki dla operatorów i projektantów
 • - Połączenie wiedzy eksperckiej z tzw. Data Science
 • - Autorskie techniki wstępnej obróbki danych
 • - Analiza reguł asocjacyjnych
 • - Analiza koszykowa
Technology

Cechy naszej platformy

Reliability-Solutions
Plug In

Szybkość wdrożenia

Dzięki narzędziom automatyzacji nasze rozwiązania analityczne wdrażane są szybciej i przy mniejszym nakładzie pracy. Zwykle wykorzystywane są już gotowe modele analityczne dostrajanie pod konkretne dane klienta.

Accuracy

Dokładność

Nasza platforma wykazuje skuteczność analityczną o 10% wyższą w porównaniu do konkurencji. Proponowane przez nas podejście opiera się na eksperckiej wiedzy w zakresie eksploatacji maszyn oraz nowoczesnych algorytmów.

Scalability

Skalowalność

Skalowalność naszej platformy na tysiące maszyn jest prosta. Hierarchiczny i łatwy do modyfikacji sposób zarządzania monitorowanymi obiektami sprawia, że dodawanie do systemu kolejnych maszyn jest proste i opłacalne.

Business-model

Lepszy model biznesowy

Nasze usystematyzowane podejście do cyfrowej transformacji pozwoli przeprowadzić twoje przedsiębiorstwo od fazy tworzenia strategii poprzez budowanie rozwiązań, kończąc na etapie operacyjnym.

Szybkość i koszt wdrożenia są istotnymi czynnikami

Dzięki narzędziom automatyzacji nasze rozwiązania analityczne wdrażane są szybciej i przy mniejszym nakładzie pracy. Zwykle wykorzystywane są już gotowe modele analityczne dostrajanie pod konkretne dane klienta.

Korzyści z wdrożenia naszej platformy

Reliability-Solutions

Nasza platforma pozwoli Ci nie tylko uniknąć kosztownych awarii, ale również zoptymalizować proces utrzymania technicznego, eksploatacji oraz logistyki, przynosząc twojemu przedsiębiorstwu ogromne korzyści finansowe.

0

%

Minimalizacja liczby awarii

0

%

Minimalizacja liczby nieplanowanych przestojów

0

%

Minimalizacja kosztów utrzymania technicznego

0

%

Zwiększenie zysków z produkcji

>

0

X

Zwrot inwestycji